Zijn meisjes slechter in rekenen dan jongens?

Ik was vijftien en ik moest leren voor een wiskundetoets. Niet gewoon leren. Echt goed leren. Alle oefeningen van het hoofdstuk had ik geoefend. Twee keer zelfs. Want ik was niet goed in wiskunde. En meisjes zijn over het algemeen slechter in wiskunde. Toch?

Is dit zo? In deze blog de feiten en mythes over meisjes en wiskunde.

In 2012 is door PISA (internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen test op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen) een onderzoek gedaan naar de verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes bij wiskunde.

De conclusie was opmerkelijk. De beoordelingen van PISA lieten zien dat jongens bij wiskunde in achtendertig landen een hoger niveau haalden dan meisjes. Dit was een teleurstellend en verrassend resultaat. 

Teleurstellend en verrassend omdat in de meeste landen jongens en meisjes op school dezelfde resultaten halen.

De reden voor dit resultaat?

De reden voor het lagere resultaat werd volledig verklaard door het geringere zelfvertrouwen van de meisjes. Wat op het oog een verschil tussen de geslachten leek te zijn als het ging op wiskundige prestaties, was in werkelijkheid een verschil in zelfvertrouwen als het om wiskunde ging.  Meisjes werden zenuwachtiger als ze de wiskundetoets moesten doen en behaalden daardoor ook slechtere cijfers. 

PISA voerde ook een ander onderzoek uit. Een onderzoek dat ging over samenwerking. Beter gezegd: probleemoplossing in samenwerking. Bij deze beoordeling werkten de leerlingen niet samen met andere leerlingen maar met een computer. Ze moesten voortborduren op de ideeën van de computer om gezamenlijk complexe problemen op te lossen. 

De relatie samenwerking en wiskunde en waarom dit zo belangrijk is

Wat tijdens onderzoek wordt gemeten is is waardevol. Leerlingen moeten nadenken over de ideeën van een ander en aan de hand daarvan een ingewikkelde opgave oplossen, in plaats van individueel kennis reproduceren. Bij de toets waarvoor ze gezamenlijk problemen moesten oplossen, die in eenenvijftig landen werd afgenomen, deden de meisjes het in elk land beter dan de jongens. 

De conclusie

Meisjes hebben een geringer zelfvertrouwen als het gaat om het maken van individuele wiskundetoetsen. Vanwege dat geringere zelfvertrouwen halen ze een lager cijfer. Als meisjes mogen samenwerken, al is het maar met een computer, stijgt hun zelfvertrouwen en presteren ze beter.

Wat een winst valt hier nog behalen.