Verrijkingsgroep

Een samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire, De Begaafden Wijzer, EOZ Bonaire

Algemeen

Ongeveer 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd. Oké. Maar wat betekent dit dan?
Potentieel (hoog)begaafde volwassenen worden als kind met een hoog potentieel geboren, maar de ontwikkeling tot een evenwichtige goed presterende leerling is afhankelijk van een heleboel factoren in de omgeving van de leerling en in de leerling zelf.

Hoe gaan we met deze doelgroep om op Bonaire? In het verleden bestond er op Bonaire een verrijkingsgroep. Deze is om verschillende redenen na een aantal jaren opgeheven. Wat wel ieder jaar plaats vond, was “De FamilieXpeditie”. De FamilieXpeditie Bonaire is een weekprogramma op Bonaire voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders. In het programma gaan Bonairiaanse en Nederlandse gezinnen samen Bonaire verkennen en op zoek naar manieren om het hoofd te bieden aan wereldvraagstukken. 

Uit dit initiatief is in 2019 de eerste verrijkingsgroep Bonaire ontstaan. Het is een initiatief waar ouders en leerlingen enorm blij mee zijn.

Doelstelling

Het doel van de verrijkingsgroep is om door middel van andere leervormen deze doelgroep te motiveren en uit te dagen. In een groep met gelijkgestemden leren de kinderen fouten maken (en ervaren ze dat ‘fouten maken’ een belangrijke manier van leren is), aanpakken , kritiek geven en ontvangen. Zelfreflectie is hierbij een belangrijke vaardigheid.

Programma

 • Het programma kent een aantal vaste onderdelen:
  • Analytische opdracht: Denkspellen, sudoku’s, breinbrekers, braintricks, leeskrakers, denksleutels, puzzelmateriaal, programmeren
  • Sociaal en/of emotioneel zelfinzicht:
   •  “Wat is mijn denkprofiel”, 
   • Wat doe ik als iets niet lukt
   • Kinderkwaliteitenspel
   • Talententoolbox
   • Fixie/Growie
  • Projectmatige opdracht: 
   • Onderwerp energie: hoe zit het op Bonaire en hoe zouden we met minder energie uit olie toe kunnen?
   • Notice Ability (20 weken van 1 uur) groep 7 en 8
   • Taxonomie van Bloom
   • Succesvolle intelligentie van Sternberg
  • Afronden met spel
   • Coöperatief spel zonder winnen of verliezen
   • Black stories
  • Executieve vaardigheden
   • Opdrachtkaarten met vragen. Waar sta je op dit moment?
  • Studievaardigheden:
   •  Leren leren

Opzet

Eén ochtend in de week komen leerlingen van groep ⅚  en groep ⅞ bijeen op een locatie buiten school, waar ze een aanvullend lesprogramma krijgen. Iedere groep bestaat uit tien leerlingen vanuit diverse basisscholen op Bonaire. In samenwerking met EOZ selecteren de scholen zelf de kinderen.
De leerkracht van de verrijkingsgroep heeft 1 x per maand overleg met de vaste leerkracht van de leerling.