Talentenschool

Een samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire

Algemeen

Over het algemeen weten leerlingen best waar ze goed in zijn. Voetballen, zingen, dansen, tekenen…  Het benoemen van fysieke kwaliteiten lukt meestal wel. Lastiger wordt het als het gaat om het benoemen van hun vaardigheden en competenties. Weten wie je bent en wat je sterk maakt, is echter van wezenlijk belang voor de kwaliteit van je verdere leven. Met de talentenschool geven we kinderen en jongeren een fundament om vanuit kracht en positiviteit hun (school)loopbaan in te gaan.

Doelstelling

De talentenschool heeft als doel om leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar te helpen bij hun ontwikkeling en hen kansen te bieden in hun leven. Met de talentlessen krijgen de leerlingen  inzicht in hun kwaliteiten en competenties en bereiden we  daarmee voor op  belangrijke stappen: een vervolgstudie kiezen die bij hen past en werk gaan doen waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Opzet

De opzet van het programma is erop gericht de leerlingen voor te bereiden op het maken van keuzes als het gaat om hun opleiding en beroep. In het programma staat spel centraal. Aan de hand van activiteiten leren de kinderen spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen).

Programma’s

Er zijn verschillende programma’s. Ieder programma heeft een eigen opzet.