Verrijkingsgroep

Verrijkingsgroep

Een samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire, De Begaafden Wijzer, EOZ Bonaire

Algemeen

Ongeveer 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd. Oké. Maar wat betekent dit dan?
Potentieel (hoog)begaafde volwassenen worden als kind met een hoog potentieel geboren, maar de ontwikkeling tot een evenwichtige goed presterende leerling is afhankelijk van een heleboel factoren in de omgeving van de leerling en in de leerling zelf.

Hoe gaan we met deze doelgroep om op Bonaire? In het verleden bestond er op Bonaire een verrijkingsgroep. Deze is om verschillende redenen na een aantal jaren opgeheven. Wat wel ieder jaar plaats vond, was “De FamilieXpeditie”. De FamilieXpeditie Bonaire is een weekprogramma op Bonaire voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders. In het programma gaan Bonairiaanse en Nederlandse gezinnen samen Bonaire verkennen en op zoek naar manieren om het hoofd te bieden aan wereldvraagstukken. 

Uit dit initiatief is in 2019 de eerste verrijkingsgroep Bonaire ontstaan. Het is een initiatief waar ouders en leerlingen enorm blij mee zijn.

Doelstelling

Het doel van de verrijkingsgroep is om door middel van andere leervormen deze doelgroep te motiveren en uit te dagen. In een groep met gelijkgestemden leren de kinderen fouten maken (en ervaren ze dat ‘fouten maken’ een belangrijke manier van leren is), aanpakken , kritiek geven en ontvangen. Zelfreflectie is hierbij een belangrijke vaardigheid.

Programma

 • Het programma kent een aantal vaste onderdelen:
  • Analytische opdracht: Denkspellen, sudoku’s, breinbrekers, braintricks, leeskrakers, denksleutels, puzzelmateriaal, programmeren
  • Sociaal en/of emotioneel zelfinzicht:
   •  “Wat is mijn denkprofiel”, 
   • Wat doe ik als iets niet lukt
   • Kinderkwaliteitenspel
   • Talententoolbox
   • Fixie/Growie
  • Projectmatige opdracht: 
   • Onderwerp energie: hoe zit het op Bonaire en hoe zouden we met minder energie uit olie toe kunnen?
   • Notice Ability (20 weken van 1 uur) groep 7 en 8
   • Taxonomie van Bloom
   • Succesvolle intelligentie van Sternberg
  • Afronden met spel
   • Coöperatief spel zonder winnen of verliezen
   • Black stories
  • Executieve vaardigheden
   • Opdrachtkaarten met vragen. Waar sta je op dit moment?
  • Studievaardigheden:
   •  Leren leren

Opzet

Eén ochtend in de week komen leerlingen van groep ⅚  en groep ⅞ bijeen op een locatie buiten school, waar ze een aanvullend lesprogramma krijgen. Iedere groep bestaat uit tien leerlingen vanuit diverse basisscholen op Bonaire. In samenwerking met EOZ selecteren de scholen zelf de kinderen.
De leerkracht van de verrijkingsgroep heeft 1 x per maand overleg met de vaste leerkracht van de leerling.

Talentlessen

Talentenschool

Een samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire

Algemeen

Over het algemeen weten leerlingen best waar ze goed in zijn. Voetballen, zingen, dansen, tekenen…  Het benoemen van fysieke kwaliteiten lukt meestal wel. Lastiger wordt het als het gaat om het benoemen van hun vaardigheden en competenties. Weten wie je bent en wat je sterk maakt, is echter van wezenlijk belang voor de kwaliteit van je verdere leven. Met de talentenschool geven we kinderen en jongeren een fundament om vanuit kracht en positiviteit hun (school)loopbaan in te gaan.

Doelstelling

De talentenschool heeft als doel om leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar te helpen bij hun ontwikkeling en hen kansen te bieden in hun leven. Met de talentlessen krijgen de leerlingen  inzicht in hun kwaliteiten en competenties en bereiden we  daarmee voor op  belangrijke stappen: een vervolgstudie kiezen die bij hen past en werk gaan doen waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Opzet

De opzet van het programma is erop gericht de leerlingen voor te bereiden op het maken van keuzes als het gaat om hun opleiding en beroep. In het programma staat spel centraal. Aan de hand van activiteiten leren de kinderen spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen).

Programma’s

Er zijn verschillende programma’s. Ieder programma heeft een eigen opzet.

Summerschool

Summerschool Bonaire

Summerschool Bonaire is een samenwerking met Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire.

Algemeen

Het merendeel van de Bonairianen heeft als moedertaal het Papiaments. Een groot aantal basisscholen geeft ook les in het Papiaments. Vooralsnog wordt er echter nog steeds voor een groot deel gewerkt vanuit Nederlandstalige methodes en doet het merendeel van de kinderen hun eindtoets in groep 8 volgens het Nederlandse systeem. Summerschool Bonaire is opgericht om de Bonairiaanse kinderen op een positieve en actieve wijze extra Nederlandse les te geven, om hen hiermee een steuntje in de rug te bieden.

Doelstelling

Het doel van de Summerschool is extra Nederlandse les voor  kinderen uit groep 7 en 8. Het uitgangspunt van al onze lessen is dat de kinderen op een positieve, actieve wijze bezig zijn; met veel afwisseling, beweging, en coöperatieve werkvormen. 

 Programma

Hieronder vind je een kort overzicht van ons programma. 

Ochtend

 • Start van de dag: een kort bewegingsmoment
  (De kinderen kunnen hiermee hun brain gym bingokaart vullen. Een volle kaart geeft recht op grabbelen in de grabbelton) 
 • Muiswerk (computerprogramma)
 • Korte pauze met fruit en water (met een klein beetje siroop)
 • Het grote competitiespel (3 gratis actieve werkvormen in de download)
 • Lezen
 • Voorbereiding/verwerking excursie
 • Het video-interview
 • Warme lunch

Middag

 • Sport, excursie of bootcamp