Ontwikkelingsdyslexie

Ewald Vervaet is een ontwikkelingspsycholoog die zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingsdyslexie. Hij ontdekte dat in bepaalde gevallen dyslexie te verklaren kan zijn vanuit een te vroeg starten met lezen en schrijven.

Verschillende fases

Dit is zijn theorie:

Als we uitgaan van de conventionele lettertekens van het Nederlands, is leren schrijven en lezen een proces dat uit twee fasen bestaat:

  • In fase 13 (4;6-6;6 jaar) verwerft het kind het spiegelbeeldige schrijven en leest het afzonderlijke letters en woorden van twee letters. Het kind spiegelt dan nog letters. Er is dan geen sprake van scheefgroei of een stoornis, maar het kind is op weg om zijn naam goed te gaan schrijven. Het is dus goed-in-wording.
  • In fase 14 (6;6-8;6 jaar) worden de letters niet meer gespiegeld en worden ze in het lezen van woorden van drie of meer letters verenigd tot hele woorden.

Ondanks dat een kind dus feitelijk pas in fase 14 aan het schrijven en lezen van woorden van drie en meer letters toe is, beginnen ouders en leerkrachten daar al mee als het kind nog in fase 13 zit. Veel kinderen in onze cultuur komen immers op jonge leeftijd al behoorlijk systematisch in contact met het geschreven woord. Denk maar eens aan zogeheten educatieve speelgoed, en groep 2 van het basisonderwijs.

Ontwikkelingsdyslexie 

Het valt niet bij voorbaat uit te sluiten dat bepaalde schrijf- en leesproblemen en vormen van dyslexie ontstaan zijn doordat het kind te vroeg met schrijven en lezen is begonnen, oftewel: ontwikkelingsdyslexie. Beginnen in fase 13 met het schrijven en lezen, zou de kans op dyslexie wel eens aanzienlijk kunnen vergroten.

Tegenwoordig wordt er op scholen al op zeer jonge leeftijd gestart met het aanleren van de letters. Het lijkt erop dat het gedachtegoed is “hoe eerder starten met oefenen, hoe beter”. De theorie van Vervaet laat juist een tegengeluid horen. Hij geeft aan: “Als je wacht totdat je kind eraan toe is om te lezen, zal hij of zij sneller én beter leren lezen en schrijven.”