Hoe leer je je leerlingen de som 50:8 maken?

Je hebt een methode. Natuurlijk. Aan de hand van de methode gaan je leerlingen oefenen.Veel opgaven oefenen. Vaak zijn de opgaven bijna identiek en is het oefenen een herhaling van dezelfde stappen doen. 

Hoe werkt dit in de hersenen? 

Onderzoekers aan de universiteit van Stanford hebben onderzocht dat zelfs als we een hele eenvoudige rekensom maken, hier vijf verschillende hersengebieden bij betrokken zijn, waarvan twee visuele paden zijn. Ze ontdekten ook dat communicatie tussen de verschillende hersengebieden het leerproces en de prestaties verbetert.

Dat klinkt goed, nietwaar? Op zoek dus naar zoveel mogelijk communicatie tussen de verschillende hersengebieden. Dit betekent dat we op zoek gaan naar zoveel mogelijk verschillende manieren hoe je een som kunt maken.

Op welke verschillende manieren kun je leren rekenen?

We kunnen aan de hand van cijfers rekenen leren, maar ook aan de hand van woorden, modellen, grafieken. We kunnen leren door te bewegen en door aan te raken. We kunnen leren door het maken van andere voorstellingen. 

Worden deze verschillende manieren van leren gebruikt op de scholen? 

Het antwoord is (grotendeels) ja. Veel methodes maken gebruik van een breed aanbod van leerstrategieën.  De ene keer wordt gebruik gemaakt van visuele leermiddelen, de andere keer wordt er geoefend met het oplossen van de sommen op een abstracte manier. Per keer wordt er echter veelal geoefend op één en dezelfde manier.

Kan het ook anders, breinvriendelijker?

Het antwoord is ja. In plaats van het eindeloos herhalen van bijna identieke rekensommen, kun je veel beter een kleine selectie opgaven maken  (drie of vier) en deze op verschillende manieren te benaderen.

Een voorbeeld

De leerstof breed aanbieden maakt dat je de resultaten omhoog gaan en het maakt het leren een stuk interessanter. En nog mooier: de theorie geldt niet alleen voor rekenen, maar voor ieder vak. Denk eens aan het maken van een video over een zaakvak, het maken van een rap bij grammatica, een tekening van de regel van het kofschip, etc. 

Klinkt het niet heel logisch?