Hoe je met 6 vragen je de hele klas bij de les kunt houden

Tijdens de voorbereiding van je lessen zorg je er waarschijnlijk voor dat je verschillende werkvormen gebruikt. Uitleg geven, lezen, schrijven, vraag- en antwoord, zullen vormen zijn die regelmatig langskomen. Een aantal werkvormen wordt veel minder gebruikt. Dit is niet vreemd, want de meeste leerkrachten gebruiken een leerstijl waar ze zichzelf het meest comfortabel bij voelen.

Toch zitten er altijd kinderen in je groep die op een andere manier gemotiveerd worden. Op welke manier kun je alle kinderen in je groep optimaal motiveren voor je les? Verwerk de onderstaande 6 vragen  in je les(senreeks) om alle typen kinderen uit je groep tegemoet te komen.

De vragen:

  1. Is het duidelijk wat de tijdsstructuur is van de les? Is het duidelijk wat het doel is van de les? 

Deze groep kinderen heeft als basisbehoefte om van tevoren duidelijkheid te hebben wat er precies gevraagd wordt van hen.

  1. Is er een creatief aspect verwerkt in de les? De kern laten uitbeelden door middel van drama werkt erg goed. 

Deze  groep kinderen heeft als basisbehoefte een les die net iets anders is dan anders. 

  1. Kunnen de leerlingen met een opdracht samenwerken? 

Deze groep leerlingen heeft als basisbehoefte een positieve samenwerking met een ander. Zij zijn nog gemotiveerder als de juf of meester dit ook opmerkt!

  1. Is er goed gewerkt? Ja? Is er een mogelijkheid om 5 minuten me- time te hebben?

Deze groep kinderen heeft als basisbehoefte om even tijd voor zichzelf te hebben nadat ze hebben laten zien dat ze geconcentreerd aan het werk zijn geweest.

  1. Is er een ‘prijs”/beloning als een groep goed gewerkt? Krijgen ze punten waarmee ze iets kunnen verdienen? 

Deze groep kinderen heeft als basisbehoefte de aanwezigheid van een competitie-element in de les.

  1. Wat is het belang van deze les voor de dagelijkse situaties?

Deze groep kinderen heeft als basisbehoefte dat de les die ze krijgen waardevol/betekenisvol is voor hen.