Hoe je de leerhouding van je leerlingen kunt verbeteren door jouw eigen leerhouding te bestuderen

Deze blog gaat over de input die jij als leerkracht geeft aan jouw leerlingen, op welke manier jij ervoor kunt zorgen dat een leerling zo optimaal mogelijk leert, en hoe je het kunt verbeteren.  En dat allemaal door je eigen leerhouding onder de loep te houden.

Een stukje theorie

Wanneer leert een leerling het meest effectief?
Een leerling leert het meest effectief als er sprake is van een actieve en gemotiveerde leerhouding. 

Hoe bereik je dat?
Als de kinderen het gevoel hebben dat ze met iets zinvols bezig zijn én waarmee ze tegelijkertijd een zelfbeeld ontwikkelen dat ze in staat zijn om resultaten te boeken. 

Wat zijn de basisfactoren die hiervoor nodig zijn?
1.competentie: Het kind moet het gevoel krijgen dat het (zelfstandig) tot iets in staat is.
2.relatie: het kind moet het gevoel hebben dat anderen op hem/haar gesteld zijn. 

Tot zover de theorie

Dan nu een punt waar je misschien in eerste instantie niet aan zou denken, maar die heel veel bijdraagt aan de leerhouding van je leerlingen, namelijk:  jouw eigen leerhouding.

Eerst mijn eigen ervaring

Drie jaar geleden heb ik een opleiding Video Interactie Begeleiding gedaan om leerkrachten beter te kunnen coachen in hun werk. Je maakt video opnames van een lesactiviteit en deze bekijk je later met de leerkracht. Met de video opnames haal je op micro niveau dat ene pareltje eruit dat je als leerkracht waarschijnlijk zelf niet hebt opgemerkt, maar dat juist zo belangrijk was voor het kind. Dat ene pareltje waardoor het kind waardoor het kind gemotiveerd werd om verder te leren.

Het opvallende was dat alle leerkrachten ALTIJD zagen dat ze zo weinig tijd namen voor de leerling. Dat ze zo weinig echt luisterden naar het kind. En dat ze dankzij de video zelf konden waarnemen wat het effect was op het kind. Het kind haalde de schouders op, zuchtte, liep weg, boog zich weer over zijn/haar werk. 

Een gemiste kans, daar was iedereen het over eens. Wat is het waar je naar op zoek bent? Je bent op zoek naar die ene lach, die kleine glimlach, die ontspanning in de houding.

Want daarmee is het bewijs geleverd dat het kind:

1.Het gevoel heeft dat het tot iets in staat is (competentie)

2. Het gevoel heeft dat de leerkracht jou echt gezien heeft (relatie)

Een paar vragen om je aan het denken te zetten

  • Hoe vaak luister je echt naar je leerlingen?
  • Hoe reageer je op hun opmerkingen?
  • Corrigeer je hen automatisch als ze iets zeggen?
  • Is jouw mening beter dan die van hen?
  • Heb jij gelijk, simpelweg omdat je de juf bent en het beter weet?
  • Geef je hen een aai over de bol, en zeg je dat hij of zij lief is?
  • Geef je de belofte dat je straks komt kijken, en je vergeet het in de drukte?

Wat denk jij?