Dyslexie: probleem of kwaliteit?

Als je denkt aan dyslexie denk je aan risicofactoren. Aan het kind dat moeilijkheden heeft op school vanwege de dyslexie.

Dit is niet zo vreemd, want op het moment dat het leesproces niet vlot op gang komt in groep 3, komt dyslexie bijna altijd ter sprake. Het wordt genoemd als een probleem waar hulp bij nodig is.

Stel nu dat we er eens anders naar kijken: stel nou dat dyslexie een kwaliteit is?

Dyslexie een kwaliteit? 

Er gaan steeds meer alternatieve stemmen op dat dyslexie een kwaliteit is. Een kwaliteit, vanwege de bijzondere talenten die kinderen met dyslexie hebben. Kinderen met dyslexie zijn anders “gewired”. Hun brein werkt op een andere manier dan die van kinderen zonder dyslexie.

Kwaliteiten van dyslexie 

Talenten en kwaliteiten die van toepassing kunnen zijn op kinderen met dyslexie:

  • Het op een bijna eenvoudige manier op kunnen lossen van complexe vraagstukken.
  • Ze hebben een intuïtief muzikaal gehoor.
  • Met (team)sport op de een of andere manier strategisch altijd op de juiste plek staan.
  • Bijzonder boeiend kunnen vertellen.
  • Soms enorm sociaal zijn (en soms ook helemaal niet).

Persoonlijk sluit ik me aan bij de alternatieve stroming dat dyslexie een kwaliteit is. Ik zie dat kinderen met dyslexie bijzondere gaven hebben. Het zijn bijzondere kinderen met bijzondere talenten die de samenleving in de toekomst hard nodig zal hebben.

Echter, dit neemt niet weg dat kinderen met dyslexie moeite hebben en zullen houden met (in ieder geval) spelling. Kinderen met dyslexie zullen altijd meer moeten blijven oefenen om het woordbeeld van de woorden te automatiseren.

Zintuiglijk leren 

Gelukkig is het mogelijk om de kwaliteiten van dyslectische kinderen in te zetten om spelling op een makkelijkere, leukere en meer effectieve manier te oefenen. Woorden oefenen door middel van het inzetten van alle zintuigen, oftewel zintuiglijk leren, helpt aanzienlijk.

ZIEN, HOREN, VOELEN, RUIKEN, PROEVEN.

Brain-based teaching & learning gaat over het breed inzetten van allerlei verschillende werkvormen. Kinderen met dyslexie zullen hier dan zeker ook van profiteren.