De zes persoonlijkheidstypen

Harmonisers zijn mensen met veel medeleven, gevoeligheid en warmte. Zij nemen de wereld waar door de bril van hun emoties. Ze voelen eerst – of het nu gaat om mensen, plaatsen, situaties of dingen – en willen dat anderen hun gevoelens delen. Ze hebben grote sociale vaardigheden en geven om anderen. Ze houden van mensen en willen zelf graag aardig gevonden worden. Ze hebben het nodig dat mensen hen waarderen, niet voor wat ze hebben gedaan, maar voor wie ze zijn. Ze kunnen erg goed voor anderen zorgen. Ze communiceren met medeleven. Als gevolg daarvan zijn er onder leerkrachten op een basisschool of in het speciaal onderwijs veel Harmonisers.

Gestructureerd denkers zijn mensen die verantwoordelijk, logisch en georganiseerd zijn. Ze waarderen feiten en nemen de wereld waar door mensen, situaties en dingen te identificeren en categoriseren. Ze willen dat mensen met hen meedenken. Omdat ze informatie georiënteerd zijn geloven ze dat alle problemen opgelost kunnen worden als ze maar genoeg informatie krijgen. Gestructureerd denkers vinden het fijn om over alternatieven te discussiëren. Ze hebben behoefte aan waardering voor hun heldere denkvermogen, hun goede ideeën en het werk dat ze verrichten. Ze communiceren middels logica. Veel middelbare- en hogeschoolleerkrachten zijn Gestructureerd denkers.

Doorzetters zijn nauwgezet, toegewijd en goede waarnemers. Zij nemen de wereld waar door de bril van hun meningen; ze nemen informatie op en vormen over alles en iedereen heel snel een oordeel. Als ze eenmaal een mening hebben, is het lastig ze tot een andere overtuiging te brengen. Ze zijn gecommitteerd aan loyaliteit, kwaliteit, waarden en normen en hun missie is anderen te helpen om succesvol te zijn. Het kan ze niet veel schelen of anderen hen aardig vinden of niet, zolang hun toewijding en commitment maar gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ze willen het beste uit iedereen halen en daarom worden veel Doorzetters leerkrachten. Ze communiceren middels waarden. Veel middelbare- en hogeschoolleerkrachten zijn Doorzetters.

Dromers zijn bedachtzaam, reflectief, fantasierijk en rustig. Ze conceptualiseren dingen op manieren die voor mensen met een ander persoonlijkheidstype moeilijk te volgen zijn. Ze willen horen wat er van hun verwacht wordt en vervolgens alleen gelaten worden om dat uit te voeren. Ze nemen informatie op door reflectie. Dat betekent dat ze, ofschoon ze de gepresenteerde informatie waarschijnlijk wel begrijpen, eerst moeten nadenken en niet in actie komen totdat ze een duidelijke en korte instructie hebben gekregen. Ze waarderen sturing. Als ze ergens mee bezig zijn zullen ze de neiging hebben dat te blijven doen tot ze verteld wordt iets anders te gan doen. Ze communiceren middels verbeelding. Sommige Dromers worden leerkrachten.

Rebellen zijn spontaan, creatief, speels en humorvol. Ze willen graag plezier hebben. Ze nemen de wereld waar door de bril van hun reacties – dat wil zeggen hun voor-en afkeuren. Ze zijn energiek en kunnen artistiek en/of muzikaal zijn. Muziek, kunst, fysiek onderwijs, computerlessen en buitenschoolse activiteiten helpen Rebellen de schooldag door te komen. Ze houden van spontaniteit en creativiteit. Ze communiceren middels humor. Sommige Rebellen worden leerkrachten.

Promotors zijn vindingrijk, charmant en hebben een groot aanpassingsvermogen. Ze nemen de wereld waar door situaties te ervaren en dingen te laten gebeuren. Ze prijzen aanpassingsvermogen en onafhankelijkheid en houden van veel spanning in hun leven. Ze communiceren door te charmeren en ze bloeien op door directe beloningen of resultaten. Ze zijn heel direct en actiegericht. Ze willen dingen nu doen en gaan gelijk voor het resultaat – geen dertig jaar werken om dan een gouden horloge te krijgen! Ze willen hun beloning nu. (In de klas zullen Promotors niet lang willen wachten voor ze een cijfer, een sticker of vrije tijd krijgen). Daarom wordt bijna geen enkele Promotor leerkracht.