Creativiteit: het talent van de dyslectische leerling

Lange tijd heb ik gewerkt als dyslexiecoach. Wat mij steeds weer verraste waren de creatieve oplossingen die dyslectische kinderen aandragen om aan de slag te gaan met spelling.

Als ik het heb over creativiteit, praat ik niet over het kind dat goed kan schilderen, dansen of muziek maken. Ik heb het over het talent om problemen en andere complexe zaken op een geheel eigen en originele wijze op te lossen.

Creativiteit in het onderwijs

Creativiteit wordt in het onderwijs weinig gestimuleerd. Het gevolg daarvan is dat de dyslectische leerling niet de gelegenheid krijgt om te ontdekken dat hij of zij goed is in creatieve oplossingen.

Dit is bijzonder jammer. Sterker nog, het is een risicofactor. Het is een risicofactor dat het kind de mogelijkheden die het WEL heeft, niet gebruikt.

Het brein lijkt op een spier, je zult het moeten onderhouden om zijn kracht te bewaren. En als je niets doet met de kwaliteit die er is, dan zal deze zwakker worden.

Dit is:

  1. Schadelijk voor het kind dat ondanks alle goede bedoelingen van leerkrachten en ouders denkt dat het dom is.
  2. Een enorme gemiste kans voor onze maatschappij die kinderen met deze talenten hard nodig zal hebben in de toekomst.

7 tips om creativiteit te stimuleren 

Zorg voor mogelijkheden waarbij jouw leerling zijn of haar creativiteit kan benutten.

Tips:

  1. Laat ze meedenken: problemen oplossen
  2. Uitdagende puzzels, lego
  3. Verhalen vertellen
  4. Bouwen (hutten, kapla, huizen)
  5. Kleuren (en dan niet inkleuren, maar echt tekenen)
  6. Dagdromen
  7. Strategische spellen op de computer