dyslexie

Anders leren kijken naar dyslexie

“Ik voorspel dat mensen gaan doen alsof ze dyslectisch zijn, omdat het een talent wordt” (Dean Bragonier in Het Parool 5 juli 2018) Toen ik lang geleden startte met de opleiding tot Davis Counselor, een opleiding waarbij je leert kinderen met dyslexie hun dyslexie op te lossen door te werken met hun kwaliteiten in plaats van hun “stoornissen”, kon ik niet weten dat bovenstaande tekst ooit...

Lees meer

Ontwikkelingsdyslexie

Ewald Vervaet is een ontwikkelingspsycholoog die zich bezighoudt met onderzoek naar ontwikkelingsdyslexie. Hij ontdekte dat in bepaalde gevallen dyslexie te verklaren kan zijn vanuit een te vroeg starten met lezen en schrijven. Verschillende fases Dit is zijn theorie: Als we uitgaan van de conventionele lettertekens van het Nederlands, is leren schrijven en lezen een proces dat uit twee fasen...

Lees meer

Creativiteit: het talent van de dyslectische leerling

Lange tijd heb ik gewerkt als dyslexiecoach. Wat mij steeds weer verraste waren de creatieve oplossingen die dyslectische kinderen aandragen om aan de slag te gaan met spelling. Als ik het heb over creativiteit, praat ik niet over het kind dat goed kan schilderen, dansen of muziek maken. Ik heb het over het talent om problemen en andere complexe zaken op een geheel eigen en originele wijze op te...

Lees meer

Dyslexie: probleem of kwaliteit?

Als je denkt aan dyslexie denk je aan risicofactoren. Aan het kind dat moeilijkheden heeft op school vanwege de dyslexie. Dit is niet zo vreemd, want op het moment dat het leesproces niet vlot op gang komt in groep 3, komt dyslexie bijna altijd ter sprake. Het wordt genoemd als een probleem waar hulp bij nodig is. Stel nu dat we er eens anders naar kijken: stel nou dat dyslexie een kwaliteit is?...

Lees meer

Dyslexie: bestond het vroeger ook?

Uit onderzoek komt naar voren dat bij 30 procent van de scholen in het basisonderwijs 10 tot 19 procent van de leerlingen de eindtoets deed met een dyslexieverklaring. Bij zo'n 8 procent van de basisscholen was dat percentage zelfs nog hoger. Dat is veel. Was het begrip dyslexie vroeger ook zo'n wijdverbreid verschijnsel? Met deze blog maak ik een vergelijking tussen nu en vroeger. Vroeger ...

Lees meer